Windows finder ikke min beaglebone via browseren? (beaglebone.local)

http://beaglebone.local/ virker ikke i windows?

Installer Bonjour!

 1. Hent itunes
 2. Udpak installationsfilen med winrar
 3. kør Bonjour64.msi

Forsøg at gå til http://beaglebone.local/ igen.

Løsning fundet her: http://superuser.com/questions/491747/how-can-i-resolve-local-addresses-in-windows

BBB Debian static IP

Rediger /etc/network/interfaces

nano /etc/network/interfaces

Tilføj/ret:

auto eth0
iface eth0 inet static
  address 192.168.1.215
  netmask 255.255.255.0
  gateway 192.168.1.1
  dns-nameservers 8.8.8.8
  dns-nameservers 8.8.4.4

Fjern wicd:

wicd er måske installeret og vil OGSÅ bestemme over ip config.
Ved afbrydelse og gentilslutning af netværk bestemmer wicd, ikke /etc/network/interfaces !!!

apt-get remove wicd-daemon
apt-get autoremove
reboot

Kontroller:

ifconfig