Boot, ur og email

Når BBB starter op vil jeg have den til at stille uret og sende mig en email.

1. Installer exim4 (email program):

apt-get update
apt-get install exim4

2. konfigurer exim4:

dpkg-reconfigure exim4-config

Mail Server: “mail sent by smarthost; no local mail”
Mail Server configuration: “smtp.altiboxmail.dk”

/etc/exim4/update-exim4.conf.conf

dc_eximconfig_configtype='satellite'
dc_other_hostnames='beaglebone.localdomain'
dc_local_interfaces='127.0.0.1 ; ::1'
dc_readhost='beaglebone.localdomain'
dc_relay_domains=''
dc_minimaldns='false'
dc_relay_nets=''
dc_smarthost='smtp.altiboxmail.dk'
CFILEMODE='644'
dc_use_split_config='false'
dc_hide_mailname='true'
dc_mailname_in_oh='true'
dc_localdelivery='mail_spool'

3. opret script til at sende email:
nano /root/emailnotify.sh

#!/bin/bash
#sleep 60
IP=`hostname -I`
HOSTNAME=`hostname -f`
echo "$HOSTNAME online. IP address: $IP" > /root/email.txt
echo >> /root/email.txt
date >> /root/email.txt
mail -s "$HOSTNAME online" -r root@$HOSTNAME max@max-it.dk < /root/email.txt
#cat /root/email.txt
rm -rf /root/email.txt
 

4. Opdater ur og kør email-script:

nano /etc/rc.local

#!/bin/sh -e
#
# rc.local
#
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
#
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
#
# By default this script does nothing.

# update clock
ntpdate -b -s -u pool.ntp.org

# email
/root/emailnotify.sh

exit 0

5. genstart

reboot

6. Kontrol:

tail /var/log/exim4/mainlog

BBB Node og RS232

Gør ttyO1 tilgængelig fra boot (bemærk det er ttyO1, ikke tty01, altså et stort o, ikke et 0 (nul)):
http://beaglebone.cameon.net/home/serial-ports-uart

# ls -l /dev/ttyO*
crw-rw---- 1 root tty 247, 0 Jul 18 21:42 /dev/ttyO0

Rediger /boot/uEnv.txt

# nano /boot/uEnv.txt

Tilføj:

optargs=capemgr.enable_partno=BB-UART1
# reboot

Kontroller:

# ls -l /dev/ttyO*
crw-rw---- 1 root tty     247, 0 Jul 18 22:13 /dev/ttyO0
crw-rw---T 1 root dialout 247, 1 Jul 18 22:13 /dev/ttyO1

Installer node-serialport, express og socket.io

cd /var/lib/cloud9
npm install serialport && npm install express && npm install socket.io

Virker under node v0.10.38, npm v1.4.21